กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 แผนยุทธศาสตร์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 วิสัยทัศน์
 โครงสร้างส่วนราชการ
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะ
 
 แผนพัฒนาสามปี 2560
 แผนพัฒนาสามปี 2559
 การบริหารงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
 ข้อมูลเชิงสถิติ
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 ประกาศรายงานประเมินความพึงพอใจ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
 
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
big cleaning days
big cleaning days
อบต.โนน ร่วมแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย
อบต.โนน ร่วมแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย
 
 
สำนักปลัด
 
นางสกลรัตน์ วงศ์ฉลาด
นางสกลรัตน์ วงศ์ฉลาด
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกันต์กมล พรเจริญ
นางกันต์กมล พรเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปรัชญา สายทอง
นายปรัชญา สายทอง
นิติกร
นายสมภพ ประดับทอง
นายสมภพ ประดับทอง
นักพัฒนาชุมชน
นางธิดารัตน์ โคตรศิริ
นางธิดารัตน์ โคตรศิริ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนุชัต บุญไทย
นางสาวนุชัต บุญไทย
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าที่ร.ต.ประเวท ขันเดช
ว่าที่ร.ต.ประเวท ขันเดช
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
น.ส.ประคองสิน กลั่นแก้ว
น.ส.ประคองสิน กลั่นแก้ว
ผช.นักวิชาการเกษตร
นางสาววันวิสา สุขสานติ์
นางสาววันวิสา สุขสานติ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุณยวีร์ คงทน
นางสาวบุณยวีร์ คงทน
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสุทิน   แสงสัย
นายสุทิน แสงสัย
คนงานทั่วไป (งานพัฒนาชุมชน)
นางสาวพรทิพา  มุติโสม
นางสาวพรทิพา มุติโสม
คนงานทั่วไป (ช่วยงานเกษตร)
นายสมเดช   แซ่ตั้ง
นายสมเดช แซ่ตั้ง
คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์บรรทุกน้ำ)
นางสาวปวันรัตน์ พันชมภู
นางสาวปวันรัตน์ พันชมภู
คนงานทั่วไป (คนงาน)
นายสุทา  กายิน
นายสุทา กายิน
คนงานทั่วไป (ภารโรง)
ว่าที่ ร.ต.รัตนชัย แสงทอง
ว่าที่ ร.ต.รัตนชัย แสงทอง
ขับรถยนต์ส่วนกลาง
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทร 0-4455-8911
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615