กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 แผนยุทธศาสตร์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 วิสัยทัศน์
 โครงสร้างส่วนราชการ
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะ
 
 แผนพัฒนาสามปี 2560
 แผนพัฒนาสามปี 2559
 การบริหารงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
 ข้อมูลเชิงสถิติ
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 ประกาศรายงานประเมินความพึงพอใจ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
 
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
big cleaning days
big cleaning days
อบต.โนน ร่วมแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย
อบต.โนน ร่วมแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายปัญญา สืบภา
นายปัญญา สืบภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางธัญญารัตน์ ภูมะลา
นางธัญญารัตน์ ภูมะลา
นักวิชาการศึกษา
นางทองพูน อัสโย
นางทองพูน อัสโย
ครู
นางสาวจันทร์เพ็ญ ก้านสนธิ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ ก้านสนธิ์
ครู
นางดาว บัวลอย
นางดาว บัวลอย
ครู
นางสาวณิษารัตน์  บัวลอย
นางสาวณิษารัตน์ บัวลอย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุภา      แท่งทอง
นางสุภา แท่งทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพิทย์      ศรพรม
นางพิทย์ ศรพรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวีระ       หงษ์กรรณ์
นางวีระ หงษ์กรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางเรณู       เมืองเจริญ
นางเรณู เมืองเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิดติญา     ประดาศรี
นางนิดติญา ประดาศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทเพ็ญ     สวัสดี
นางจันทเพ็ญ สวัสดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุจาภา   สืบสอน
นางสาวรุจาภา สืบสอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญญรตา จันทร์ทา
นางสาวธัญญรตา จันทร์ทา
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทร 0-4455-8911
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615